Κόμπος γραβάτας Pratt-Shelby

Ένας κόμπος γραβάτας έξω από τους συνηθισμένους. Απλός στη διαδικασία και λεπτός στο αποτέλεσμα.

Δείτε και άλλους κόμπους γραβάτας